Lieta T-407/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 25. jūnija spriedums — MIP Metro /ITSB CBT Comunicación Multimedia ( “Metromeet” ) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “Metromeet” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “meeting metro” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))