Ģenerāladvokāta Jääskinen secinājumi, sniegti 2011. gada 24.martā. # Interflora Inc. un Interflora British Unit pret Marks & Spencer plc un Flowers Direct Online Ltd. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Apvienotā Karaliste. # Preču zīmes - Reklāma internetā ar atslēgvārdu palīdzību ("keyword advertising") - Reklāmas devēja izdarīta kāda konkurenta ar reputāciju apveltītai preču zīmei atbilstoša atslēgvārda izvēle - Direktīva 89/104/EEK - 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 2. punkts - Regula (EK) Nr. 40/94 - 9. panta 1. punkta a) un c) apakšpunkts - Nosacījums par kaitējumu kādai no preču zīmes funkcijām - Ar reputāciju apveltītas preču zīmes atšķirtspējai nodarītais kaitējums ("vājināšana") - Netaisnīga labuma gūšana no šīs preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas ("parazītisms"). # Lieta C-323/09. TITJUR Interflora u.c.