Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 25. jūnija spriedums.#Eiropas Komisija pret Portugāles Republiku.#Valsts pienākumu neizpilde – Direktīva 2002/22/EK – Elektroniskie sakari – Tīkli un pakalpojumi – Par universālā pakalpojuma saistībām atbildīgo uzņēmumu izraudzīšanās – Nepareiza transponēšana – Tiesas spriedums, ar kuru konstatēta pienākumu neizpilde – Neizpilde – LESD 260. panta 2. punkts – Finansiālas sankcijas – Kavējuma nauda – Naudas sods.#Lieta C‑76/13. Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 25. jūnija spriedums