Rakstisks jautājums E-1650/10 iesniedza Syed Kamall (ECR) Komisijai. Eiropas mikrofinansēšanas instruments Latvijā