Uzaicinājums iesniegt pieteikumus saskaņā ar kopīgās programmas Eurostars darba programmu