Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 14 november 2002 i mål C-435/00 (begäran om förhandsavgörande från Dioikitiko Protodikeio Rodou): Geha Naftiliaki EPE m.fl. mot NPDD Limeniko Tameio DOD/SOU, Elliniko Dimosio (Transporter – Sjötransporter – Frihet att tillhandahålla tjänster – Restriktioner – Nationell lagstiftning som är tillämplig på samtliga tjänsteleverantörer oberoende av nationalitet och som skiljer mellan inrikes transporter eller transporter inom gemenskapen och transporter till tredje land)