Rakstisks jautājums E-002268/11 Véronique Mathieu (PPE) Komisijai. Publiska tiešsaistes aptauja Jūsu attieksme pret noteikumiem attiecībā uz lamatu izvietošanu ES (Your attitude towards the regulation of trapping in the EU) un piekļuve dokumentiem