Rakstisks jautājums E-006649/11 Niccolò Rinaldi (ALDE) Komisijai. ERAF reģionālās darbības programmas naudas līdzekļu piešķīrums un izlietojums Lacio reģionā