Rakstisks jautājums E-000337/11 Robert Rochefort (ALDE) Komisijai. СО2 emisiju samazināšana aviācijas nozarē