Rakstisks jautājums E-001553/11 Fiorello Provera (EFD) Komisijai. Priekšsēdētāja vietniece/Augstā pārstāve — septiņpadsmitgadīga pakistānieša ieslodzīšana par zaimošanu