Lieta T-59/06: Vispārējās tiesas 2011. gada 16. novembra spriedums — Low & Bonar un Bonar Technical Fabrics /Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Plastikāta rūpniecības maisu nozare — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Vienots un turpināts pārkāpums — Naudas sodi — Atbildību mīkstinoši apstākļi — Pasīva loma — Samērīgums — Vienlīdzīga attieksme — Neierobežota kompetence)