Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 182, 21 juli 2000