Lieta C-335/09 P: Tiesas (virspalāta) 2012. gada 26. jūnija spriedums — Polijas Republika/Eiropas Komisija (Apelācija — Tirgu kopīgā organizācija — Pieņemamie pārejas pasākumi pēc jauno dalībvalstu pievienošanās — Regula (EK) Nr. 1972/2003, kurā noteikti pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktu tirdzniecību — Prasība atcelt tiesību aktu — Termiņš — Termiņa sākums — Nokavējums — Nepieņemamība — Minētās regulas noteikuma grozījumi — Termiņa atjaunošana — Daļēja pieņemamība — Pamati — Tiesiskas kopienas principu un efektīvas aizsardzības tiesā principa pārkāpums — Preču brīvas aprites un nediskriminācijas pilsonības dēļ principu pārkāpums — Samērīguma un tiesiskas paļāvības aizsardzības principu pārkāpums — Tiesību normu hierarhijas neievērošana — 2003. gada Pievienošanās akta 41. panta pārkāpums — Kļūdaina Regulas (EK) Nr. 1972/2003 3. panta interpretācija — Pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpums)