Rakstisks jautājums E-003255/11 William (The Earl of) Dartmouth (EFD) Komisijai. Sabiedrisko attiecību pakalpojumu izmaksu kontrole Eiropas Ārējās darbības dienestā