Rakstisks jautājums E-7321/10 Seán Kelly (PPE) Komisijai. Draudi veselībai, ko rada Holboulainas toksisko atkritumu izgāztuve Korkas ostā Īrijā