Ģenerāladvokāta Jääskinen secinājumi, sniegti 2010. gada 8.jūlijā. # Ministero dell’Economia e delle Finanze un Agenzia delle Entrate pret Paint Graphos Soc. coop. arl (C-78/08), Adige Carni Soc. coop. arl, likvidācijas procesā pret Agenzia delle Entrate un Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-79/08) un Ministero delle Finanze pret Michele Franchetto (C-80/08). # Lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu: Corte suprema di cassazione - Itālija. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Pieņemamība - Valsts atbalsts - Kooperatīvajām sabiedrībām piešķirtas nodokļu priekšrocības - Valsts atbalsta kvalificēšana EKL 87. panta nozīmē - Saderīgums ar kopējo tirgu - Nosacījumi. # Apvienotās lietas C-78/08 līdz C-80/08. TITJUR Paint Graphos