Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1273, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2020, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen muodon, sisällön, tarkastuksen ja hyväksymisen osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 muuttamisesta ja oikaisemisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)