Lieta T-49/12: Prasība, kas celta 2012. gada 7. februārī — Lafarge /Komisija