Rakstisks jautājums E-002028/11 Frieda Brepoels (Verts/ALE) Komisijai. Ar Maroku noslēgtā Zvejniecības partnerattiecību nolīguma pagarināšana par vienu gadu