Lieta C-293/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās (devītā palāta) tiesas 2015. gada 25. marta spriedumu lietā T-556/08 Slovenská pošta/Komisija 2015. gada 15. jūnijā iesniedza Slovenská pošta a.s.