Lieta C-388/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 22. jūlijā iesniedza Conseil d'État (Francija) — Société Le Crédit Lyonnais/Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État