Komisijas Regula (ES) Nr. 1374/2013 ( 2013. gada 19. decembris ), ar kuru attiecībā uz 36. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 Dokuments attiecas uz EEZ