ES stratēģija bezpajumtniecības novēršanai Eiropas Parlamenta 2011. gada 14. septembra rezolūcija par ES bezpajumtniecības stratēģiju