Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 398/2011 ( 2011. gada 20. aprīlis ), ar ko nosaka eksporta kompensācijas olām