Rakstisks jautājums E-006068/11 Nigel Farage (EFD) Komisijai. Iespējama negatīvā ietekme uz Eiropas fondu pieredzēto finansiālo zaudējumu atgūšanu