Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6308 – VFC/Timberland ) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ