Tiesas spriedums (otrā palāta) 1986. gada 12. martā.