Rakstisks jautājums E-009050/11 Christine De Veyrac (PPE) Komisijai. Lauksaimniecības produktu tirgus regulēšana