Rakstisks jautājums E-003867/11 Maria Eleni Koppa (S&D) Komisijai. Cenzūra pirms publicēšanas Turcijā