Politikas un drošības komitejas Lēmums ATALANTA/3/2009 ( 2009. gada 21. aprīlis ) par Palīdzības sniedzēju komitejas izveidi Eiropas Savienības militārajai operācijai, lai palīdzētu kavēt, novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas Somālijas piekrastē (Atalanta) (2009/369/KĀDP)