Kawża T–545/18: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-11 ta’ Settembru 2019 - YL vs Il-Kummissjoni Ewropea (Servizz pubbliku – Uffiċjali – Promozzjoni – Proċedura ta’ promozzjoni 2017 – Deċiżjoni li ma jiġix promoss ir-rikorrent għall-grad AD 7 b’effett mill-1 ta’ Jannar 2017 – Artikolu 45 tar-Regolamenti tal-Persunal – Artikolu 9(3) tal-Anness IX tar-Regoli tal-Persunal – Użu ħażin ta’ poter – Sanzjoni dixxiplinari)