Komisija/Polija Ģenerāladvokātes Trstenjak secinājumi, sniegti 2011. gada 17.novembrī. # Eiropas Komisija pret Polijas Republiku. # Apelācija - Vide - Direktīva 2003/87/EK - Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma - Polijas Republikas emisijas kvotu valsts sadales plāns laikposmam no 2008. līdz 2012. gadam - Direktīvas 2003/87 9. panta 1. un 3. punkts un 11. panta 2. punkts - Komisijas un dalībvalstu kompetence - Vienlīdzīga attieksme. # Lieta C-504/09 P. TITJUR