2011/510/ES: Komisijas Lēmums ( 2011. gada 4. augusts ), ar ko pagarina Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. panta 6. punktā minēto laikposmu attiecībā uz valsts noteikumiem, ar kuriem saglabā robežvērtības svinam, bārijam, arsēnam, antimonam, dzīvsudrabam, kā arī nitrozamīniem un nitrozējamām vielām rotaļlietās un par kuriem Vācija paziņojusi saskaņā ar 114. panta 4. punktu (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 5355) Dokuments attiecas uz EEZ