Lieta C-166/17: Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 19. oktobra rīkojums (Supremo Tribunal de Justiça (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd./Santa Casa da Misericórdia de Lisboa Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 56. pants — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Ierobežojumi — Azartspēļu rīkošana ar interneta vietņu starpniecību — Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir paredzēts valsts monopols — Tiesas Reglamenta 99. pants — Prejudiciāls jautājums, kas ir identisks jautājumam, par ko Tiesa jau ir lēmusi, vai uz kuru ir no judikatūras skaidri izsecināma atbilde — LESD 102. pants un 106. panta 1. punkts — Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana — Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru ir aizliegta azartspēļu reklāma, šo aizliegumu neattiecinot uz tādām spēlēm, kuras organizē tikai viens operators, uz kuru attiecas stingra valsts kontrole un kuram ir piešķirtas ekskluzīvas tiesības šādas spēles organizēt — Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts — Acīmredzami nepieņemams jautājums