Rakstisks jautājums E-001143/11 David Martin (S&D) Komisijai. Kosmētikas direktīvas īstenošana