Rakstisks jautājums E-1184/10 iesniedza Evelyn Regner (S&D) Komisijai. Eiropas Sociālais fonds