TITJUR Ģenerāladvokāta VerLoren van Themaat secinājumi, sniegti 1985. gada 24.oktobrī. # Gebr. Metelmann GmbH & Co. KG pret Hauptzollamt Hamburg - Jonas. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Finanzgericht Hamburg - Vācija. # Lieta 276/84. Metelmann