Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 85/2011 z  31. januára 2011 , ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 560/2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce opatrenia namierené proti určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny