2011 m. sausio 31 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 85/2011, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 560/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante