Rakstisks jautājums E-5150/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Padomei. ES vides noteikumi attiecībā uz naftas urbumiem un pirmās palīdzības fondiem nelaimes gadījumos