TITJUR Stanovisko generálního advokáta - Tesauro - 7 března 1991. # Ludwig Post GmbH proti Oberfinanzdirektion München. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Bundesfinanzhof - Německo. # Společný celní sazebník. # Věc C-120/90. Post