Vispārējās tiesas spriedums (piektā palāta) 2010. gada 9.septembrī. Vispārējās tiesas spriedums (piektā palāta) 2010. gada 9.septembrī.#Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE pret Eiropas Komisiju.#Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi - Kopienas uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra - Ar interneta portāla vadību un uzturēšanu saistīto datortehnoloģiju pakalpojumu sniegšana - Pretendenta piedāvājuma noraidīšana - Piešķiršanas kritēriji - Pienākums norādīt pamatojumu - Acīmredzama kļūda vērtējumā - Vienlīdzīga attieksme - Pārskatāmība.#Lieta T-300/07.