Rakstisks jautājums E-010712/11 Konstantinos Poupakis (PPE) Komisijai. Paaugstināts sociālo nemieru izcelšanās risks attīstītajās valstīs saskaņā ar SDO ziņojumu