2010/83/: Komission päätös, annettu 9 päivänä helmikuuta 2010 , paloteknistä käyttäytymistä koskevien luokkien vahvistamisesta tietyille rakennustuotteille ilmakuivuvien saumausaineiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 399) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)