EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 50/2011 ( 2011. gada 20. maijs ), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) un 47. protokolu (Tehnisko šķēršļu likvidēšana vīna tirdzniecībā)