EMP Ühiskomitee otsus nr 50/2011, 20. mai 2011 , millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu II lisa ( „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” ) ning protokolli nr 47 ( „Veinikaubanduse tehniliste tõkete kaotamise kohta” )