Rakstisks jautājums E-7356/10 Derek Vaughan (S&D) Komisijai. Zosu aknas