Lieta C-379/10: Prasība, kas celta 2010. gada 29. jūlijā — Eiropas Komisija/Itālijas Republika