Rakstisks jautājums E-000268/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) Komisijai. Atļauja veikt ģipšakmens ieguvi aizsargājamas teritorijas tiešā tuvumā