Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 19 mars 2012 om ett utkast till beslut i Ärende COMP/39.462 (1) – Spedition – Föredragande: Slovakien